Collected Works

warning: Creating default object from empty value in /home/sreenara/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

ആത്മോപദേശശതകം

1
അറിവിലുമേറിയറിഞ്ഞിടുന്നവന്‍ ത-
ന്നരുവിലുമൊത്തു പുറത്തുമുജ്ജ്വലിക്കും
കരുവിനു കണ്ണുകള്ഞ്ചുമുള്ളിടക്കി
-ത്തെരുതെരെ വീണുവണങ്ങിയോതിടേണം.
2
കരണവുമിന്ദ്രിയവും  കളേബരംതൊ-
ട്ടറിയുമനേകജഗത്തുമോര്‍ക്കിലെല്ലാം
പരവെളിതന്നിലുയര്‍ന്ന ഭാനുമാന്‍ തന്‍
തിരുവുരുവനു തിരഞ്ഞു തേറിടേണം

Prose Works